24 belangrijke ZZP statistieken voor 2022

ZZP statistieken header.

Wil je weten hoe ZZP’ers ervoor staan? Dan hoef je niet verder te zoeken. We hebben de meest relevante, up-to-date ZZP statistieken voor je op een rijtje gezet.

ZZP’er worden is niet een lichtzinnige beslissing. Voordat je je carrière omgooit, doe je er slim aan te kijken naar data en harde feiten.

Dit geldt ook voor als je een werkgever bent die een ZZP’er voor z’n project wilt inhuren.

De bottom line na het doen van dit onderzoek: ZZP’en is iets wat iedereen serieus zou moeten nemen, zowel werkzoekenden als werkgevers.

Laten we nu gaan kijken naar de cijfers. Klik om direct naar een categorie te navigeren, of blijf lezen voor coronavirus gerelateerde ZZP statistieken.  

ZZP’en in de schaduw van het coronavirus

ZZP'en met corona.

Het coronavirus heeft de wereld bij de lurven gegrepen. Ondernemers wereldwijd zijn door de pandemie geraakt en zelfstandige ondernemers zijn hier geen uitzondering op. Toch lijken ZZP'ers in Nederland er gemiddeld gezien behoorlijk goed af te komen.

1. Startende ZZP’ers

In eerste maanden van de pandemie zagen we een sterke daling van het aantal startende ZZP'ers. In de maand maart daalde het aantal starters met 13% ten op zichten van een jaar geleden, en in april was de daling zelfs 35%. Een van de redenen hiervoor was dat de coronamaatregelen veel zelfstandigen in hun activiteiten beperkten. Hierdoor kozen veel nieuwe starters te wachten met het inschrijven van hun onderneming.

Full-time ZZP'ers die starten in 2020 vs 2019. ZZP statistieken.

Vanaf juni begon het startersklimaat weer aantrekkelijker te worden. In die maand zagen we zelfs een stijging van 18% in het aantal beginnende starters ten opzichten van het voorgaande jaar. Die tendens zette zich door naar juli.

Bron: KvK

2. Stoppende ZZP’ers

Als we de periode van januari t/m oktober 2020 vergelijken met een jaar ervoor, dan zien we onder full-time ZZP'ers dat er 30% meer stoppers zijn. Echter, hier zit ook een stel “slapende bedrijven” tussen die zijn uitgeschreven, wat volgens de KvK een vertekend beeld kan opleveren. Corrigeren we het aantal stoppers hiervoor, dan zien we dat het aantal stoppers 1% hoger ligt dan een jaar ervoor.

Bron: KvK

3. Als groep zijn ZZP’ers robuuster geworden

Onderzoek onder 400 dienstverlenende ZZP'ers heeft laten zien dat 63,5% sinds maart een hogere of gelijke omzet heeft dan in het jaar ervoor. 40% heeft zelfs een omzet die €1.000 hoger ligt per maand dan vorig jaar.

Veel ZZP'ers hebben sinds het coronavirus een hogere of gelijke omzet t.o.v. het jaar ervoor.

Bron: MoneyMonk

De ZZP-beroepsbevolking

ZZP beroepsbevolking.

De volgende statistieken gaan over de ZZP-beroepsbevolking. We kijken onder anderen naar de belangrijkste redenen waarom mensen ZZP'er worden, demografische opmaak, en de verhouding van ZZP'ers in Nederland in vergelijking met andere Europese landen.

4. ZZP’er-eigen arbeid en ZZP’er-producten

Je kunt ZZP’ers verdelen in twee hoofdgroepen: de ZZP’er-eigen arbeid en de ZZP’er-producten.

Bij ZZP’er-producten verkopen ZZP’ers producten of grondstoffen aan klanten. Denk aan een bakker, een boer of een handelaar. ZZP’er-eigen arbeid zijn ZZP’ers die hun diensten aanbieden aan bedrijven of particulieren. Denk bijvoorbeeld aan een programmeur, coach of grafisch ontwerper.

81% van de ZZP’ers zijn ZZP’er-eigen arbeid.

ZZP'er producten vs. ZZP'er eigen arbeid.

Een ZZP’er die zijn programmeerdiensten aanbiedt zul je vaak naar zichzelf horen refereren als freelancer. Een bakker zal dit niet snel doen. Maar hoewel de inhoud van hun werk en de terminologie tussen deze twee ZZP’ers verschilt als dag en nacht, gebruiken ze dezelfde rechtsvorm voor hun onderneming.  

Bron: CBS  

5. Waarom worden mensen ZZP’er?

Nederlanders worden vooral ZZP'er vanwege lifestyle-gerelateerde overwegingen.

Redenen waarom mensen ZZP'er worden.

ZZP’ers kiezen hun carrière pad het vaakst omdat ze een nieuwe uitdaging zoeken, zelf willen bepalen hoeveel en wanneer ze werken, en omdat ze niet (meer) voor een baas willen werken.

Redenen als het niet kunnen vinden van een baan of ontslag worden veel minder vaak genoemd.

Interessant om te zien is dat ZZP’ers die producten of grondstoffen verkopen dit vaak doen omdat ze bij het familiebedrijf zijn ingestapt.     

Nederlandse zelfstandigen zijn vrij uniek in de zin dat ondernemen voor hen in veruit de meeste gevallen een keuze is. Kijken we naar de Verenigde Staten, dan zie je dat 37% van de zelfstandigen noodgedwongen ondernemer zijn. 

Bron: CBS, TNO

6. Hoeveel ZZP’ers ondernemen fulltime?

In totaal zijn er 1.045.283 fulltime ZZP’ers en 185.647 parttime ZZP’ers. Parttime ZZP’ers ondernemen minder dan 15 uur per week. Dat betekent dat 84,92% van de ZZP’ers dit fulltime is.

Bron: KvK

7. ZZP’ers naar leeftijd

59,4% van de ZZP’ers valt in de leeftijdsgroep van 46-75 jaar, 34,9% in de leeftijdsgroep van 25-45 jaar, en slechts 5,7% in de groep van 15 tot 25 jaar is. De gemiddelde ZZP’er begint op z’n 35ste.

Dit staat in scherp contrast met werknemers. Hierbij zijn de leeftijdsgroepen van 25-45 en 46-75 beiden goed voor een aandeel van rond de 41%. Daarentegen zie je dat bij de ZMP'ers (zelfstandigen met personeel) de gemiddelde leeftijd nog een stukje hoger ligt.

Werkenden in Nederland naar leeftijd.

Er zijn een paar factoren die dit mogelijk verklaren. Allereerst, mensen willen over het algemeen vaardigheden en ervaring opbouwen met de luxe van een vast salaris. Daarbij onderneemt het een stuk lekkerder met een financiële buffer waar je op kan terug vallen.

Bron: CBS

8. Geslachtsverhouding bij ZZP’ers

Van de ZZP’ers zijn 60,6% man en 39,4% vrouw.

Geslachtsverhouding ZZP'ers. Mannen en vrouwen.

Dit is een stuk gelijker verdeeld dan het wereldwijde gemiddelde, waar volgens Statista.com de verhouding ligt op 77% man en 23% vrouw. 

Bron: CBS

9. Meer startende ZZP’ers onder immigranten

Gedurende 2019 had 24% van de startende ondernemers een ander geboorteland dan Nederland.

Van de Nederlandse bevolking is 12.2% niet in Nederland geboren.

Bron: KvK

10. Nederland behoort tot de top 10 meest ondernemende landen van Europa

In Nederland is 12,3% van de beroepsbevolking ZZP’er. In Griekenland ligt dit aantal met 22,8% bijna twee keer zo hoog – een percentage waarin hun agrarische sector een grote rol in speelt. Denemarken staat met 4,7% helemaal onderaan de lijst.

ZZP'ers in Europa. Griekenland kent procentueel de meeste ZZP'ers. Denemarken de minste. Nederland staat in de top 10.

Bron: CBS

11. Opleidingsniveau van ZZP'ers

Binnen de beroepsbevolking zijn ZZP’ers het hoogst opgeleid. 45,9% van alle ZZP'ers zijn hoog opgeleid, tegenover 41% bij de beroepsbevolking.

Hoogst behaalde onderwijsniveau onder werkenden in Nederland.

Bron: CBS

12. In welke sectoren zijn ZZP’ers actief?

Meer dan 1,1 miljoen Nederlanders zijn ZZP'er. Dit zijn de sectoren waar ZZP’ers het meest actief zijn:

 • Specialistische zakelijke dienstverlening: 201.000
 • Zorg: 107.000
 • Bouw: 101.000
 • Handel: 98.000
 • Landbouw: 66.000
Sectoren waarin ZZP'ers het meest actief zijn.

Vrouwen zijn relatief sterker vertegenwoordigd in sectoren als zorg en onderwijs, terwijl mannelijke ZZP’ers relatief gezien meer actief zijn in landbouw, industrie en bouw. 

Bron: CBS

Hoeveel verdienen ZZP’ers en hoe werven ze klanten

ZZP statistieken: Hoeveel verdienen zelfstandigen en waar vinden ze klanten?

ZZP’er zijn is ontzettend lucratief voor sommigen, terwijl anderen de eindjes bij elkaar moeten knopen. Dit is sterk sector-afhankelijk.

13. Het gemiddelde uurtarief van ZZP’ers

Het gemiddelde uurtarief voor ZZP’ers is de laatste jaren redelijk gelijk gebleven. Sterker, we zien zelfs een licht dalende trend. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat per jaar de gemiddelde leeftijd van startende ZZP’ers ook omlaag is gegaan. En jonge mensen verdienen gemiddeld minder dan oudere mensen.

In 2020 is het gemiddelde uurtarief van ZZP’ers €43.

Gemiddeld uurtarief ZZP'ers.

Bron: Statista

14. Het gemiddelde uurtarief van zelfstandigen wereldwijd

Wereldwijd verdienen zelfstandigen gemiddeld $21 per uur. Twee jaar geleden was dit nog $19.

Bron: Payoneer

15. Wat ZZP’ers per branche verdienen

ZZP’ers in delfstoffenwinning verdienen met €67.700 per jaar het meeste. Zij worden gevolgd door ZZP’ers in financiële dienstverlening (€66.100) en energievoorziening (€55.200)

Gemiddeld jaarinkomen ZZP'ers per bedrijfstak.

ZZP’ers in openbaar bestuur en overheidsdiensten staan met €11.800 per jaar onder aan de lijst.

Bron: CBS

16. De best verdienende ZZP beroepen

Kijken we naar specifieke beroepen dan zien we dat de organisatieadviseur en bedrijfsorganisatiedeskundige het meest verdienen.

IT beroepen zoals applicatieprogrammeurs en informatieconsultants staan ook hoog in de lijst.

Op de onderstaande grafiek zie je dat ZZP uurtarieven een stuk hoger uitvallen dan hun equivalenten onder werknemers in loondienst. Bedenk je wel dat ZZP’ers nog een aantal kosten in hun uurtarief moeten verwerken, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekering, pensioen, en vakantiedagen.  

Verschillen in uurtarieven tussen werknemers en ZZP'ers.

Bron: Loonwijzer

17. De financiële buffer van de gemiddelde ZZP’er

41,2% van ZZP'ers verwacht langer dan een jaar rond te kunnen komen zonder inkomen uit eigen bedrijf. Bij 12,6% is dat 6 maanden tot een jaar. 10,5% denkt een buffer van 3-6 maanden te hebben en bij 20,2% ligt de buffer op minder dan 3 maanden.

Bron: CBS

18. Hoe vaak worden ZZP’ers niet betaald?

Er zijn geen Nederlandse ZZP statistieken over hoe vaak ZZP'ers in Nederland wel eens niet betaald worden. Maar wat we wel weten is dat in de Verenigde Staten 45% van de ZZP'ers wel eens niet betaald zijn. Dit is een zorgelijk percentage.

47% van de ondervraagden denkt dat dit komt omdat ZZP'ers niet serieus worden genomen. Een andere veelgenoemde reden is het gebruik van vage of onjuist opgestelde contracten.

Een groot voordeel aan freelancer platforms is dat er systemen aanwezig zijn die ervoor zorgen dat je als ZZP'er gewoon betaald wordt.

ZZP statistieken: hoe vaak worden ZZP'ers niet betaald? En waarom worden ZZP'ers niet betaald?

Bron: Statista.com

19. Waar vinden ZZP’ers klanten?

Bij het vinden van nieuwe opdrachten zijn het formele netwerk (83%) en eerdere tevreden klanten (74%) de grootste kanalen. Dit wordt gevolgd door collega-ondernemers, het informeel netwerk en social media. Voor 12% van ZZP'ers speelt een oude werkgever nog een belangrijke rol voor het verschaffen van opdrachten.

Als je net begint met ZZP'en, probeer dan een aantal verschillende methodes om klanten te werven om te kijken wat het beste voor jou werkt.

Dit is hoe ZZP'ers klanten werven (meerdere antwoorden mogelijk):

 • Formeel netwerk (zakenrelaties) (83%)
 • Eerdere tevreden klanten (74%)
 • Collega-ondernemers (48%)
 • Informeel netwerk (familie en vrienden) (43%)
 • Social media (zoals LinkedIn) (41%)
 • Online zichtbaarheid (29%)
 • Netwerkborrels (22%)
 • Evenementen (17%)
 • Intermediairs (16%)
 • Fysieke (offline) zichtbaarheid (16%)
 • Oude werkgever (12%)
 • Online vacatures (9%)
 • Anders (3%)

Bron: KvK

20. Hoeveel opdrachtgevers hebben ZZP'ers per jaar?

Maar liefst 95% van de ZZP'ers heeft meer dan één opdrachtgever per jaar. 33% heeft zelfs meer dan 10 opdrachtgevers per jaar.

Gemiddeld aantal opdrachtgevers per ZZP'er per jaar.

Dit is hoe vaak ZZP'ers naar nieuwe opdrachten op zoek gaan:

 • Ik besteed regelmatig tijd aan het vinden van nieuwe opdrachten (31%)
 • Ik ga alleen op zoek naar nieuwe opdrachten als dat noodzakelijk is (23%)
 • Ik ga nooit op zoek naar nieuwe opdrachten want opdrachtgevers benaderen mij (20%)
 • Ik ben continue op zoek naar nieuwe opdrachten (14%)
 • Ik ga nooit op zoek naar nieuwe opdrachten want ik heb al voldoende opdrachtgevers (8%)
 • Ik neem opdrachten aan via een tussenpersoon, zij zijn verantwoordelijk voor mijn opdrachten (3%)

Bron: KvK

21. De grootste Nederlandse platformen voor ZZP’ers

Dit zijn de grootste Nederlandse platformen waar ZZP'ers hun freelance diensten kunnen aanbieden:

 • Freelance.nl – Freelance.nl bestaat vanaf 2003 en is het grootste freelance platform van Nederland. Er zijn in totaal meer dan 850.000 opdrachten geplaatst op het platform, en het heeft door de jaren heen 320.000 geregistreerde freelancers aan weten te trekken
 • Freelancer.nl – Freelancer.nl is in 2012 opgericht en heeft zich razendsnel ontwikkeld tot een van de belangrijkste ZZP platformen van ons land. Er zijn in totaal meer dan 50.000 opdrachten bij hen geplaatst, en meer dan 92.000 freelancers (uit Nederland en België) hebben zich aangesloten bij het platform. Freelancer.nl werkt niet met recruiter partijen om ervoor te zorgen dat er geen extra kosten worden berekend tussen het tarief van de freelancer en de eindopdrachtgever
 • Hoofdkraan.nl – Hoofdkraan.nl is met bijna 50.000 aangesloten ZZP'ers ook een grote speler. In 2020 sloten zich zo'n 4.000 nieuwe ZZP'ers bij hen aan
 • Jellow.nl – Jellow.nl heeft meer dan 42.000 ingeschreven professionals en meer dan 3.000 opdrachtgevers
 • PlanetInterim.nl – Zoals de naam verraad, focust PlanetInterim.nl zich op interim opdrachten. Het platform heeft meer dan 20.000 aangesloten interim professionals en meer dan 2.500 opdrachtgevers
 • POOQ – POOQ is een platform dat zich toespits op zakelijke dienstverlening en ICT. Er staan meer dan 22.000 ZZP'ers ingeschreven op het platform en er zijn 327 verschillende opdrachtgevers
 • Jobbird.com – Jobbird is een van de grootste job platformen van Nederland. Ze zijn niet puur gefocust op ZZP'ers, maar je kunt er alsnog een behoorlijk aantal freelance klussen op vinden

22. De grootste internationale platformen voor ZZP’ers

Er zijn ook nog een aantal zeer grote internationale platformen waar je je geluk kunt beproeven. Hieronder vind je de belangrijkste internationale platformen:

Impact van ZZP’ers op de Nederlandse economie

Impact van zelfstandigen zonder personeel op de Nederlandse economie.

ZZP'ers maken een belangrijk deel uit van de Nederlandse economie.

23. De grootte van de ZZP economie

De totale inkomsten van fulltime en parttime ZZP'ers zijn €41,7 miljard. Daarmee zijn ze verantwoordelijk voor 5,7% van het Bruto Binnenlands Product (bbp).

Bron: ZZP Barometer

24. Toename ZZP'ers over de jaren

Het aantal ZZP'ers is gedurende de jaren sterk toegenomen. In 2010 zaten we met 865.000 ZZP'ers nog zwaar onder het miljoen. In 2019 waren er 1101.000 ZZP'ers.

Toename zelfstandigen zonder personeel per jaar.

Bron: CBS

Afsluitend

ZZP'en is al jaren lang een steeds populairdere carrièrekeuze aan het worden. Dit geldt zowel voor mensen die een extra inkomstenbron zoeken naast hun baan, als mensen die helemaal niet meer in vast dienstverband willen werken. Voor zowel werkzoekenden als werkgevers is het zeer interessant zich in deze meer flexibele manier van werken te verdiepen.

Vind je de zzp statistieken van dit rapport interessant? Deel het dan gerust.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *