Wat is scrum poker en hoe doe je het?

Bij poker denk je al vrij snel aan grote rokerige tafels, waar nerveuze spelers met zonnebrillen op hand na hand proberen te winnen. “Scrum poker” of “planning poker” is echter een ander spel. Het is een kaartspel dat een scrum team helpt tijd inschattingen te maken voor projecten. In dit artikel leg ik je uit wat planning poker precies is en hoe je het speelt.

Wat is planning poker in scrum?

Het komt veel voor dat er aan een team wordt gevraagd om een tijdinschatting te leveren voor een project.

En terecht. Zo kan bijvoorbeeld de Product Owner met de stakeholders budgetten beheersen en het grotere plaatje overzien.

Het gros van de software developers die ik ken zijn niet echt goed in het inschatten van de hoeveelheid tijd dat een taak kost.

Het is vaak lastig.

Je moet goed vooraf door hebben wat erbij komt kijken om iets te maken. Dan heb ik het nog niet gehad over alle mogelijke tegenvallers of andere impediments.

Het vooraf inschatten van nieuw ontwikkelwerk is vaak lastig.  Je weet vaak achteraf hoe complex iets is. Je kan moeilijk aan de voorkant alles afvangen. De gehele scrum methodiek en de agile filosofie staan in het teken van het oplossen van dit vraagstuk.

Je knipt een bij scrum een groot project al op in kleinere blokken. Fantastisch, maar als die allemaal te lang duren, loop je alsnog enorm uit!

Planning poker is er om dit te voorkomen!

Planning Poker is in het begin van de jaren 2000 bedacht als alternatief op de “Wideband” methode uit de jaren ’50. Dit was namelijk een vrij arbeidsintensieve methode.

Initieel was planning poker bedoeld om tijdens planningssessies een discussie op gang te houden. Met planning poker kan je namelijk iedereen “dwingen” een mening te geven over de planning.

Je ziet geregeld dat op een gegeven moment iemand een inschatting geeft voor een taak en dat de rest het dan ook wel OK vindt.

In veel gevallen zal er weinig gediscussieerd worden. Men is het vaak (te) snel eens wat zorgt voor een risico op onzorgvuldige planning.

Plannen is nou niet echt het leukste dat er is, dus er is een algehele tendens om je er redelijk makkelijk van af te maken of om meer tijd toe te kennen dan nodig is. 

Planning poker beperkt dit. Het is dus een spel om scrum teams de benodigde “efforts” of “storypoint” van taken in te laten schatten.

Om het aantal punten in te schatten gebruikt een team speciale “planning poker kaarten”.

Planning Poker wordt ook wel “scrum poker” en “pointing poker” genoemd.

Voordelen van planning poker

Er zijn een aantal voordelen van planning poker die nog niet genoemd zijn.

 • Je creëert ownership binnen het team; iedereen kan meedenken.
 • Inschattingen worden gedaan door meerdere mensen en niet op basis van één mening. Dat zorgt voor een betere inschatting.
 • Je hebt met scrum poker een hele helder inschatting protocol die je altijd gebruikt. Zo is de kwaliteit van het inschatten gewaarborgd.
 • Het is simpelweg vermakelijk. Niemand houdt van plannen. Het is verschrikkelijk saai. Dit maakt het leuk en zorgt voor een leuke interactie met je team.

Hoe speel je planning poker?

Voordat je met een potje planning poker kan beginnen deelt de Product Owner een user story. In een user story wordt vanuit een gebruikersperspectief een functionaliteit aangegeven die ontwikkeld moet worden door het team. 

De user story laat zien hoe de gebruiker profijt heeft van de te ontwikkelende feature. De product owner doet een goede introductie.

Zodra het potje echt begint kan je een ronde opknippen in praktisch vijf stappen.

Stap 1 – verdeel de kaarten

Iedereen krijgt evenveel kaarten. Op de kaarten staan cijfers die vooraf zijn afgesproken voor een bepaalde hoeveelheid werk.

Zoals het goede software developers betaamt is dit niet een rij van 2 tot 10, een boer, vrouw, koning en een aas, maar een getallen reeks.

Er wordt vanuit de bedenkers van Scrum aangeraden om een afgeleide van de Fibonacci reeks te gebruiken: 0, 0,5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100.

Ook worden er nog wel eens reeksen van verdubbelingen aangehouden. 

Bijvoorbeeld 1, 2, 4, 8, 16 en verder.

Welke waardering je ook kiest, het uitgangs punt is dat naarmate de getallen hoger worden ze verder uit elkaar komen te liggen. Verderop in het artikel leg ik uit waarom.

De punten op de kaarten kunnen verschillende dingen zijn: het aantal story points, het aantal uren, het aantal dagen of andere eenheden die het team gebruikt (koffie’s of pizza’s en dat soort grappige dingen).

Wellicht ten overvloede, maar iedereen heeft dus evenveel en dezelfde kaarten in de hand. Wat dat betreft is er geen geheim.

Stap 2 – de product owner leest de user story hardop voor

De Product Owner leest de story hardop voor aan iedereen. Wanneer er vragen zijn kunnen deze worden voorgelegd aan de Product Owner.

Stap 3 – bespreek de user story met elkaar

Zodra de Product Owner de story heeft uitgelegd en alle vragen opgehelderd zijn moet iedereen zijn mening geven over de taak. Een aantal zaken die sowieso ter sprake zullen komen zijn:

 • Hoe gaan we de taak oppakken?
 • Wie moeten er allemaal bij betrokken zijn?
 • Welk skill level is er nodig? Red je de taak met een T-shaped teamlid of is de taak complex en vergt dit expertise?
 • Hoe kunnen voor de hand liggende impediments worden opgepakt?

Stap 4 – planning poker spelen

Wanneer iedereen een mening gegeven heeft en de user story is uitgeplozen is het tijd om te gaan pokeren!

Iedereen kiest zelfstandig een kaart uit de stapel en iedereen draait zijn of haar kaart open op hetzelfde moment. 

Zo voorkomt het team onbewuste vooroordelen of handelen naar wat er al op tafel ligt. Iedereen geeft zo zijn “oprechte” mening onbevangen van de anderen.

Kiest een teamlid voor een user story een hogere kaart?

Dan verwacht het teamlid dat de user story relatief complex is en/of relatief veel tijd in beslag neemt.

Stap 5 – wordt het met elkaar eens

Je blijft vervolgens opnieuw kaarten open leggen totdat iedereen dezelfde kaart heeft. Dan ben je het eens en kan je naar de volgende taak.

Blijven kaarten nu toch echt verschillen? Dan moeten de afwijkende kaarten beargumenteren waarom ze voor hun kaart kiezen.

Dit kan een paar rondes doorgaan, maar uiteindelijk kom je uit bij een consensus en kan je door naar de volgende userstory.

Fibonacci en planning poker

Zoals ik al even noemde wordt er bij planning poker gebruik gemaakt van een Fibonacci reeks. In eerste instantie denk je wellicht dat dit iets is omdat software developers dat vet vinden, maar het verder geen doel dient.

Toch is het echt zinvol om een Fibonacci reeks te gebruiken.

In scrum poker geeft de Fibonacci reeks de onzekerheid namelijk goed weer . Naar mate de taken groter worden liggen de getallen namelijk verder uit elkaar.

Een Fibonacci reeks wordt gegenereerd door de twee voorgaande getallen bij elkaar op te tellen. Zo krijg je dus steeds grotere stappen naar mate de getallen groter worden.

Voor agile en scrum schatting doeleinden wordt er voor de eenvoud wat afgeweken van een “echte” Fibonacci reeks. 

Een veelgebruikte reeks is binnen scrum en agile poker is 0, 0,5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100.

Terwijl dit eigenlijk 0, 0,5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 zou zijn wanneer je zuiver Fibonacci gaat.

Waar staan scrum poker kaarten voor?

Gebruik je een heuse scrum poker kaarten set? Dan is de kans groot dat je de volgende kaarten hebt:

 • 0 – de taak is al klaar
 • 0,5 – de taak is heel erg klein (meer een “todo” dan een taak)
 • 1, 2, 3 – deze kaarten gebruik je bij de kleinere taken
 • 5, 8, 13 – deze kaarten gebruik je bij de middelgrote taken
 • 20, 40 – deze kaarten gebruik je bij de grote taken
 • 100 – de taak is erg groot
 • ? – “geen idee hoeveel tijd ik denk / ligt buiten mijn expertise dit in te schatten”
 • Koffie – “koffiepauze? mijn concentratie is op / ik verveel me”.

Ik hou zelf van heldere en duidelijke userstories. Soms kunnen die heel complex werk opleveren. 

Echter, wanneer je jouw user stories goed op deelt zal je – als het aan mij ligt – relatief weinig taken van 100  willen hebben.

Ook vind ik dat de Product Owner het gebruik van de “?-kaart” moet ontmoedigen.

Deze kaart is voor de scrum poker speler de “Joker” om niet echt te hoeven nadenken.

Die kaart mag je maar zelden gebruiken. Je krijgt immers vooraf uitgebreid de mogelijkheid vragen te stellen aan de Product Owner en gezamenlijk een beeld te krijgen bij de taak.

Ik kan me voorstellen dat de Product Owner als moderator maar ook deels scheidsrechter misbruik van de “?-kaart” kan afstraffen door bijvoorbeeld een straf uit te delen als “koffie halen” of de uitkomsten uitwerken.

Al kan je natuurlijk nog altijd een beetje “meeliften” en je niet echt uitspreken als teamlid. Ook wanneer je scrum poker gebruikt om inschattingen te maken.

Uitkomsten van scrum poker bijhouden

Per ronde poker krijg je dus een consensus van de verwachte eenheden aan “effort” die het kost. Deze moeten worden toegevoegd aan je user story en zo uiteindelijk op je product backlog terechtkomen.

Net als voor user story mapping of eigenlijk je hele scrum of agile projectmanagement, raad ik je hiervoor projectmanagement software aan.

ClickUp zo’n stukje software. Het is een gemakkelijke en gebruikersvriendelijke samenwerkingstool waarin je alles wat met agile of scrum projecten te maken heeft bij kan houden. Dit gaat van alle Kanban borden, tot het houden van retrospectives, de Burndown chart of de Definition of Done.

ClickUp is een freemium tool. Je krijgt echter in de gratis versie al voldoende om een klein project te draaien. Ik raad je aan het eens te proberen.

Mocht het bevallen heb je voor een paar euro per maand je hele projectmanagement op orde.

Zo verwerk je ook gemakkelijk de resultaten van planning poker op de juiste plek.

 • Beste planning en project software van nu
 • Krachtige en toegankelijke tool
 • Slimme automation
 • Geen creditcard of aanbetaling nodig

Dan komt die “?-kaart-gooier” uiteindelijk toch goed weg 😉

We hebben ClickUp trouwens laatst grondig onder de loep genomen. Lees hier de review waarin we de belangrijkste functionaliteiten van ClickUp bespreken.

Samengevat, planning poker maakt plannen consequent en gezellig

Weinig mensen houden van planningen maken. Met scrum poker of planning poker kan je op een leuke manier met het hele team planningen maken voor jouw project.

Het is gemakkelijk, zorgt voor consistentie en eigenlijk ook gewoon gezellig om te doen (voor zover plannen ooit echt leuk wordt).

Mocht je er nou helemaal geen zin in hebben, dan kan je altijd nog de door mij ons team bedachte “pi-methode” gebruiken.

Deze werkt heel simpel.

Je maakt een serieuze en weloverwogen inschatting van iets en je vermenigvuldigd deze vervolgens met het getal pi.

Mocht je vragen hebben, laat hieronder gerust een berichtje achter!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *